ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
سالهای

سالهای

سه شنبه 21 دی 1395
19:17
21: تعداد بازدید


مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است
دسته بندی علوم سیاسی
بازدید ها 200
فرمت فایل doc
حجم فایل 164 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101
بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

فروشنده فایل

کد کاربری 2
کاربر

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای 1997 تا 2005

چكیده :
دموکراسی های معاصر، دموکراسی های غیرمستقیم اند که بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم متکی هستند. مهمترین مباحث کلی حکومت دموکراتیک مثل آزادی ها مدنی و سیاسی، جمهوریت، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت، پارلمانتاریسم، فرآیند تشکیل حکومت در دموکراسی ها، فرآیند تصمیم گیری سیاسی و مسئولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم در ذیل مفهوم مبانی حکومت دموکراتیک بحث می شوند.
دموكراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریكا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموكراسی در این نقاط شد و یكی از مهمترین دلایل اضمحلال حكومتهای غیر دموكراتیك بود . پرسش اصلی پایان نامه این است كه 1- چرا فرآیند دموكراتیك در كشورهای اروپایی سریع تر از از كشورهای آسیایی از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا و رشد دموكراسی موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول این است كه چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و كوتاه مدت چندی در قوام دموكراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریكا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار كشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در 1970 از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموكراسی در اروپای غربی و آمریكا به شمار می آید .
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است كه دموكراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است كه موج اول آن در اروپای غربی و آمریكای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت كه دموكراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا كرد . در این پژوهش اثبات شد كه دموكراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب كشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنكه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .
کلمات کلیدی:

دموكراسی

اقتدارگرایی

جهانی شدن

مقدمه
مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان و شرایط هر عصر متفاوت بوده است.در این پژوهش ، در فصل اول كه شامل كلیات است با توجه به عنوان پایان نامه «مبانی حكومتهای دموكراتیك و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مكانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حكومت دموكراتیك و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموكراسی كه ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریكا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم.
در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوكویل و ماركس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویكرد پژوهش) بیان شده است كه عبارت است از : بوجود آمدن دموكراسی و پا برجاماندش در داخل كشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشكیلات و نهادهایی است كه توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز كشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .
فصل دوم به نظریه های حكومت های غیر دموكراتیك و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حكومت های دموكراتیك و دموكراسی (كارل پوپر و دوتوكویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموكراتیزاسیون كه توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرك های اصلی دموكراسی ، توسعه اقتصادی و عملكرد (اقتصادی) تغییر نقش كلیسای كاتولیك و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموكراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از :
حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموكراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حكومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یك جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموكراسی و سپس به محدوده های تحقق دموكراسی پرداخته است .در فصل پنجم به دموكراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریكا در مورد لیبرالیسم و دموكراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 2001 را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموكراسی و در انتهای فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموكراسی در ایران توضیح داده شده است .
فهرست مطالب
چكیده 1
مقدمه 2
فصل اول كلیات
1-1 بیان مساله 5
2-1 ضرورت انجام تحقیق 7
3-1 اهداف پژوهش 7
1-3-1 اهداف كلی 7
2-3-1 اهداف جزئی 7
4-1 محدوده ی زمانی و مكانی تحقیق 7
5-1 پیشینۀ تحقیق 8
6-1 كلید واژه‌ها 9
1-6-1 دموكراسی 9
2-6-1 اقتدارگرایی 10
3-6-1 جهانی شدن 10
7-1 موج جدید دموكراسی 11
8-1 پرسش اصلی 12
1-8-1 پرسشهای فرعی 12
9-1 روش تحقیق 12
10-1 روش گردآوری اطلاعات 12
11-1 چارچوب نظری تحقیق 13
1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) 14
2-11-1 نظریه دموكراسی : دوتوكویل و ماركس 14
12-1 چارچوب نظری محقق 15
13-1 نمودار 15
(فصل دوم)
بخش اول
1-2 دموكراسی چیست 19
2-2 مبانی حكومت دموكراتیك 20
1-2-2 حقوق مدنی 21
2-2-2 اصل نمایندگی 21
3-2-2 حكومت جمهوری 22
4-2-2 تفكیك قوا 22
5-2-2 نظارت قوا بر یكدیگر 22
6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم 23
7-2-2 ساختار پارلمان 23
8-2-2 دموكراسی پارلمان و دموكراسی ریاستی 23
9-2-2 فرآیند تشكیل دولت 24
10-2-2 كابینة دولت 24
11-2-2 تشكیل ائتلاف 25
12-2-2 اشكال تصمیم گیری در دموكراسی‌ها 25
13-2-2 مسئولیت پذیری حكام و مقامات سیاسی 25
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی 25
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی 25
3-2مبانی حكومت اقتدارگرا 26
1-3-2 اقتدار 26
2-3-2 منابع اقتدار 26
3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار 27
4-3-2 ویژگیهای اقتدار 27
5-3-2 اقتدارگرایی 28
بخش دوم
نظریه های حكومتهای غیر دموكراتیك 29
4-2 هانا آرنت (توتالیتاریسم) 29
5-2 لینتز (اقتدارگرایی) 30
نظریه های حكومتهای دموكراتیك 31
6-2 پوپر (دموكراسی) 31
7-2 دوتوكویل (دموكراسی) 33
نتیجه گیری 35
(فصل سوم)
1-3 مقدمه 37
2-3 تعریف جهانی شدن 39
3-3 شاخصهای جهانی شدن 40
4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموكراسی 41
1-4-3 رویكرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 41
2-4-3 رویكرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 42
3-4-3 رویكرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموكراسی 42
5-3 محركهای دموكراتیزاسیون 44
1-5-3 توسعه اقتصادی 44
2-5-3 عملكرد (اقتصادی) 45
3-5-3 نقش كلیسایی كاتولیك 46
4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی 47
6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموكراسی 48
7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حكومتهای اقتدارگرا 50
جمع بندی 51
(فصل چهارم)
تحقق دموكراسی 53
1-4 درآمدی بر دموكراسی 53
2-4 محدوده های تحقق دموكراسی 55
جمع بندی 59
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموكراسی د رخاورمیانه و ایران 60
1-5 دموكراسی د رخاورمیانه
ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به وب نیوز است. | طراح قالب: آوازک